Φυλλάδια

Image Description

Φυλλάδια

Το βασικό μέσο γραπτής επικοινωνίας με τις τοπικές αγορές, τους καταναλωτές, αλλά και το απαραίτητο επικοινωνιακό έντυπο των υπηρεσιών της επιχείρησή σας.

Την τελευταία χρονιά τυπώθηκαν πάνω από 500.000 διαφημιστικά φυλλάδια 2πτυχα - 3πτυχα με την μέθοδο της Συν-εκτύπωσης μειώνοντας το κόστος έως και 23% της βασικής τιμής.

Ζητήστε μας Προσφορά!