Προσφορά Εταιρικής Ταυτότητας

Image Description

Προσφορά Εταιρικής Ταυτότητας

Η ειδική προσφορά περιλαμβάνει :

  • 500 κάρτες σε χαρτί 300 γρ (χωρίς πλαστικοποίηση) διάσταση 5,5x8,5
  • 500 επιστολόχαρτα σε χαρτί 80 γρ. inaset διάσταση Α4
  • 500 φάκελα 100 γρ. διάσταση 11,4x23

τα παραπάνω μπορούν να είναι έως 4χρωμα και η εκτύπωση είναι μόνο στην Α΄όψη των εντύπων.

Αξία 140 €

η παραπάνω αξία δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ και το κόστος μακετών.
Θέλω την Προσφορά!